Thêm tiện ích liên hệ (zalo, messenger, call) góc trái cho Blogspot

Hướng dẫn thêm tiện ích liên hệ (zalo, messenger, call) góc trái cho Blogspot

Bài này thiết kế blogspot xin giới thiệu 1 mẫu tiện ích liên hệ 3 nút (zalo, messenger, call) góc trái hiển thị đẹp trên mọi theme blogspot, hơn nữa rất dễ cài đặt


Nào cùng xem đoạn code liên hệ này bên dưới đây:

<div class="widget-actions">
<div class="widget-btn-list">
<div class="widget-btn widget-btn-facebook">
<a href="http://m.me/tennick" target="_blank" title="Trò chuyện thông qua Facebook Messenger"> <img alt="btn-facebook" src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/doannguyennet/images/fbmessenger.svg" /></a> </div>
<div class="widget-btn widget-btn-zalo">
<a href="https://zalo.me/19008198" target="_blank" title="Chat với chúng tôi qua Zalo"> <img alt="btn-zalo" src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/doannguyennet/images/zalo.svg" /></a> </div>
<div class="widget-btn widget-btn-callow">
<a href="tel:19008198" title="Gọi ngay"> <img alt="btn-callnow" src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/doannguyennet/images/call.svg" /></a> </div>
</div>
</div>
<style type="text/css"> .widget-actions { position: relative; } .widget-btn-list { position: fixed; bottom: 25px; left: 15px; z-index: 1001; } .widget-btn-list .widget-btn { margin-top: 15px; } @media only screen and (max-width: 767px) { #chat-widget #chat-wg-alert { display: none !important; } } </style> <!-- Script -->
Chèn theme blogspot chỉ cần các bước sau:

Bước 1: Copy mã bên trên

Bước 2: Chỉnh sửa theme và thêm trước thẻ đóng

Nhớ sửa thông tin liên hệ nhé !

Chúc bạn thành công!

Đăng nhận xét

Chat Zalo