Hướng dẫn sử dụng theme blogspot 049

Hướng dẫn sử dụng theme blogspot bán hàng 049

Bài này hướng dẫn sử dụng theme blogspot 049 chi tiết

1. Form đơn hàng: 

Tạo form giống mẫu sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYCnrV2XKKvqnCEN4ur8IlUK96bOsnP630IJ9WN_G0zGeEZw/viewform

Hướng dẫn tạo và chèn vào blogspot:

https://www.thietkeblogspot.com/2019/07/huong-dan-tao-moi-va-chen-google-form-vao-blogspot.html

2. Nhãn

2.1. Nhãn bắt buộc mọi sản phẩm

in stock, Sản phẩm ( hiển thị sản phẩm còn hàng) hoặc 

out of stock, Sản phẩm ( hiển thị sản phẩm hết hàng)

2.2. Nhãn giá sản phẩm

Giá sản phẩm để như ví dụ sau: 100.000 hoặc 590.000 hoặc hàng triệu 11.900.000

Với sản phẩm không có giá ghi nhãn 0

2.3. Nhãn size

XL, L, M, S

2.4. Nhãn tin tức

Nhãn bắt buộc phần tin tức

Tin tức

Có thể thêm các nhãn phụ đứng sau nhãn " Tin tức " như: Tư vấn, Kinh nghiệm, Mixstyle

>> Sau khi thêm 2 nhãn thì phần breadcrumb có dạng như sau: Tin tức > Tư vấn

2.5. Nhãn màu

Bạc, Vàng đồng, Xanh rêu, Xám

Lưu ý: 

- Thêm nhãn has-size-colorhas-color khi thêm màu

2.6. Nhãn tình trạng đơn hàng

in stock: Còn hàng

out of stock: Hết hàng

VÍ DỤ VỀ NHÃN 1 SẢN PHẨM

Nhãn: Sản phẩm,Thắt lưng da,sale off,selling,out of stock,Thắt lưng,175.000,200.000,Phụ kiện,

*Giải thích:

- Nhãn trên bao gồm các danh mục ( danh mục cha và danh mục con,..), hiển thị ngoài trang chi tiết sản phẩm sẽ như sau:

Sản phẩm >> Phụ kiện >> Thắt lưng da >> Tên sản phẩm

- Những nhãn không hiển thị ở trang chi tiết sản phẩm được giải thích như sau:

+ Nhãn giá:  sale off,175.000,200.000 

   Khi có mức giá giảm cần thêm nhãn "sale off", "selling", giá 200.000 sẽ bị gạch ngang

+ Nhãn tình trạng hàng:  out of stock (hết hàng), in stock (còn hàng)

Đăng nhận xét

Chat Zalo Messenger