Hướng dẫn sử dụng theme blogspot 049

Hướng dẫn sử dụng theme blogspot bán hàng 049

1. Form đơn hàng: 

Tạo form giống mẫu sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYCnrV2XKKvqnCEN4ur8IlUK96bOsnP630IJ9WN_G0zGeEZw/viewform

Hướng dẫn tạo và chèn vào blogspot:

https://www.thietkeblogspot.com/2019/07/huong-dan-tao-moi-va-chen-google-form-vao-blogspot.html

2. Nhãn

2.1. Nhãn bắt buộc mọi sản phẩm

in stock, Sản phẩm

2.2. Nhãn giá sản phẩm

Giá sản phẩm để như ví dụ sau: 100.000 hoặc 590.000 hoặc hàng triệu 11.900.000

Với sản phẩm không có giá ghi nhãn 0

2.3. Nhãn size

XL, L, M, S

2.4. Nhãn tin tức

Nhãn bắt buộc phần tin tức

Tin tức

Có thể thêm các nhãn phụ đứng sau nhãn " Tin tức " như: Tư vấn, Kinh nghiệm, Mixstyle

>> Sau khi thêm 2 nhãn thì phần breadcrumb có dạng như sau: Tin tức > Tư vấn

2.5. Nhãn màu

Bạc, Vàng đồng, Xanh rêu, Xám

Lưu ý: 

- Thêm nhãn has-size-colorhas-color khi thêm màuĐăng nhận xét

Chat Zalo Messenger