Hướng dẫn sử dụng ẩn mô tả ngắn hoặc hình ảnh đầu bài viết

Template blogspot, template blogspot tin tức, template blogspot công ty, template blogspot landing page, template blogspot bán hàng, ..

Để ẩn mô tả ngắn hoặc hình ảnh đầu bài viết thuận tiện và dễ dàng chúng ta sẽ lưu mẫu bài đăng để mỗi khi thêm bài mới sẽ không cần nhập lại đoạn code cần ẩn

Soạn bài mới sẽ có mẫu bài đăng
Đăng nhận xét

Chat Zalo