Hướng dẫn tìm entry trong Google Form

Template blogspot, template blogspot tin tức, template blogspot công ty, template blogspot landing page, template blogspot bán hàng, ..

Như bạn đã biết vào năm 2020 Google Form cập nhật nên không thể tìm theo entry.id nữa mà đã bỏ entry. rồi còn mỗi id theo từng trường mà thôi. Để tìm ID bạn thực hiện như sau:

1. Khi tạo xong Form thì mở form và nhấn tổ hợp phím Ctrl + U để view-source

Ví dụ: view-source:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgNv15sBgY8Q4pCQI1KclRC1VFKap33QN2DD2nIGzxfYGWQQ/viewform

2. Tìm FB_PUBLIC_LOAD_DATA_ hoặc kéo xuống dưới cùng để lấy id tương ướng với mỗi trường : tên, email,.v.v...


Ví dụ: Lấy 1 .entry Họ tên

"Họ tên",null,0,[[1457351506]],null,0]

sẽ thay vào form như sau

<input aria-label="Họ tên" autocomplete="off" class="input name" name="entry.1457351506" placeholder="Câu trả lời của bạn..." type="text" value=""/>

Đăng nhận xét

Chat Zalo