Hướng dẫn sử dụng giao diện du lịch 2

Template blogspot, template blogspot tin tức, template blogspot công ty, template blogspot landing page, template blogspot bán hàng, ..

1.THAY VIDEO COVER TRANG CHỦ

Tìm trong template đoạn code sau:

    <video autoplay='' class='video-bg fill' loop='' muted='' playsinline='' preload=''>

      <source src='//cdn.uhtourist.com/assets/video/video_cover.mp4' type='video/mp4'/>

    </video>

thay link video bằng link video của bạn

2. THAY LINK PHOTO GALLERY TRANG CHỦ

Chuyển đến tiện ích HTML9 trong chỉnh sửa template

    <div class='col-lg-3 col-md-6 col-sm-12'>

      <a data-caption='Ảnh 1' data-fancybox='gallery' href='//cdn.uhtourist.com/assets/img/gallery-1.jpg'>

        <img alt='Ảnh 1' class='lazyload' data-src='//cdn.uhtourist.com/assets/img/gallery-1.jpg' src='data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs='/>

      </a>

    </div>

thay link ảnh cho từng ảnh

Đăng nhận xét

Chat Zalo