Hướng dẫn sử dụng theme blogspot 050

Template blogspot, template blogspot tin tức, template blogspot công ty, template blogspot landing page, template blogspot bán hàng, ..

1. Form đơn hàng: 

Tạo form giống mẫu sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUvLwE4rgrEROugUT0Utk2tZeaivAmgn4R1xx0nfz875mzxA/viewform

Hướng dẫn tạo và chèn vào blogspot:

https://www.thietkeblogspot.com/2019/07/huong-dan-tao-moi-va-chen-google-form-vao-blogspot.html

Hướng dẫn tìm entry trong Google Form:

https://theme.thietkeblogspot.com/2021/09/huong-dan-tim-entry-trong-google-form.html

2. Nhãn

2.1. Nhãn bắt buộc mọi sản phẩm

in stock, Sản phẩm ( hiển thị sản phẩm còn hàng) hoặc 

out of stock, Sản phẩm ( hiển thị sản phẩm hết hàng)

2.2. Nhãn giá sản phẩm

Giá sản phẩm để như ví dụ sau: 100.000 hoặc 590.000 hoặc hàng triệu 11.900.000

Với sản phẩm không có giá ghi nhãn 0

2.3. Nhãn size

XL, L, M, S

2.4. Nhãn tin tức

Nhãn bắt buộc phần tin tức

Tin tức

Có thể thêm các nhãn phụ đứng sau nhãn " Tin tức " như: Tư vấn, Kinh nghiệm, Mixstyle

>> Sau khi thêm 2 nhãn thì phần breadcrumb có dạng như sau: Tin tức > Tư vấn

2.5. Nhãn màu

Bạc, Vàng đồng, Xanh rêu, Xám

Lưu ý: 

- Thêm nhãn has-size-colorhas-color khi thêm màu

2.6. Nhãn tình trạng đơn hàng

in stock: Còn hàng

out of stock: Hết hàng

VÍ DỤ VỀ NHÃN 1 SẢN PHẨM

Nhãn: Sản phẩm,Thắt lưng da,sale off,selling,out of stock,Thắt lưng,175.000,200.000,Phụ kiện,

*Giải thích:

- Nhãn trên bao gồm các danh mục ( danh mục cha và danh mục con,..), hiển thị ngoài trang chi tiết sản phẩm sẽ như sau:

Sản phẩm >> Phụ kiện >> Thắt lưng da >> Tên sản phẩm

- Những nhãn không hiển thị ở trang chi tiết sản phẩm được giải thích như sau:

+ Nhãn giá:  sale off,175.000,200.000 

   Khi có mức giá giảm cần thêm nhãn "sale off", "selling", giá 200.000 sẽ bị gạch ngang

+ Nhãn tình trạng hàng:  out of stock (hết hàng), in stock (còn hàng)

Đăng nhận xét

Chat Zalo